Bộ công cụ Kẹp gắp PreciGrip được phát triển từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc chế tạo kẹp gắp. Mục đích ở đây là chế tạo bộ kẹp theo hướng 90 độ của các bộ phận kẹp, nếu có thể và chỉ làm cho bộ phận hoạt động như cốc hút, bộ kẹp trục rót hoặc ngón tay kẹp có thể điều chỉnh được.

AGS kẹp công nghiệp

Nhà phân phối bộ kẹp AGS
1-40-51-12-00-RGP RGP-P22-14-1000
1-25-50-42-00-PPV PPV-P22-P22-2
1-25-90-52-00-KVP KVP-A-P22-P22
Flow meter
“Model: F100H530CQBZEZZZZ
1700R12ABFEZZZ
PIPEMTKT”
Flow meter
“F200H549CQBZEZZZZ
1700R12ABFEZZZ
PIPEMTKT ”
0065G22F0110N0360I1G3W0043
248HANAU2NS
644RANAQ4
8732EST2A1E1M4
8800 DF015SA3N1D1K5M5
8800 DF040SA3N1D1K5MTAM5
644HANAJ6M4C4Q4
2051TG2A2B21AB4K5M5D4Q4
2051CD1A02A1AH2B1K5M5Q4

AGS kẹp công nghiệp

Hiển thị kết quả duy nhất