Ống nối ako valve

AKO cho đến nay là phạm vi rộng nhất của van bóp trên thế giới với khoảng 10.000 biến thể van pinch có thể. AKO có thể cung cấp cho bạn giải pháp van bóp hiệu quả nhất nhưng được cải tiến về mặt kỹ thuật được thiết kế đặc biệt phù hợp với yêu cầu và ứng dụng của bạn do hệ thống mô-đun linh hoạt .

VF040.02X.31.30LA
VF040.02X.33.30LA
VF040.02X.35.30LA
VF050.02X.31.30LA
VF050.02X.33.30LA
VF050.02X.35.30LA
VF050.03X.31.30LA
VF050.03X.33.30LA
VF050.03X.33.30GLA
VF065.02X.33.30LA
VF065.02X.35.30LA
VF065.03X.31.30LA
VF065.03X.33.30LA
VF065.03X.33.30GLA
VF080.02X.31.30LA
VF080.02X.33.30LA
VF080.02X.35.30LA
VF080.03X.31.30LA
VF080.03X.31.30GLA
VF100.02X.31.30LA
VF100.02X.33.30LA
VF100.02X.35.30LA
VF100.03X.31.30LA
VF100.03X.31.30GLA
VF100.03X.33.30LA
VF125.02X.31.30LA
VF125.02X.33.30LA
VF125.02X.35.30LA
VF125.03X.31.30LA
VF125.03X.33.30LA
VF150.02X.31.30LA
VF150.02X.33.30LA
VF150.02X.35.30LA
VF150.03X.31.30LA

Ống nối ako valve

Hiển thị kết quả duy nhất